DZOKNA.cz

Výroba dřevěných EURO oken, dveří a vrat
DZOKNA.cz - vyplníme vaše stavební otvory

Proč si u nás vybrat dřevěná EURO okna, dřevěné vstupní dveře nebo dřevěné vrata ?

Žádný jiný materiál se nemůže svou životností prokázat přesvědčivěji než dřevo, které člověk používá jako materiál tisíce let. Ještě dnes jsou funkční dřevěná euro okna, která jsou více jak 100 let stará, ačkoli byla vyráběna, ve srovnání s dnešní technikou a novými technologiemi, nedokonalými technickými prostředky, z materiálů, které nemohly být dokonale zpracovány (např. vysoušení, lepení a povrchové úpravy).

Dřevěná okna, dřevěné vstupní dveře a vrata, stejně jako dřevěný nábytek a většina bytových doplňků jsou nedílnou součástí našeho domu, bytu, našeho života. Působí hřejivým dojmem, jsou příjemné na dotek a splňují i ta nejnáročnější architektonická přání a řešení, přispívají k našemu spokojenému bydlení a rodinné pohodě.

Dřevo je jediným materiálem, který neustále dorůstá a tak ideálně spojuje ekonomické i ekologické aspekty, a to i po splnění služby svému majiteli z hlediska likvidace. K užívání dřeva není třeba žádných vyčerpatelných zdrojů, žádných chemicky a energeticky náročných provozů, které v konečném důsledku znečišťují naše životní prostředí.

Životnost - staletími prověřeno

Materiál

Materiál, konstrukce a kvalita zpracování jsou zárukou dlouhé životnosti. Žádný jiný materiál neprokazuje svou životnost přesvědčivěji než dřevo.

Konkurence

Na rozdíl od dřeva, které již svou životnost prokázalo, jiné materiály musí svou životnost teprve dokázat.

Ekologie

Moderní, ekologické a zdravotně nezávadné barvy neoprýskají, nepraskají, propouští páry (dřevo dýchá) a jsou snadno obnovitelné. Jejich odolnost vůči UV záření vždy zaručuje brilantní a stálou barevnost.

Vlastnosti

Tepelná izolace

Dřevo poskytuje vynikající tepelnou izolaci. Ta je vyjádřena hodnotou součinitele prostupu tepla K, který činí 1,6 az 1,8W/m2K. Tyto vynikající hodnoty tepelné izolace dřeva zabraňují rovněž vyzařování chladu okenního rámu, a tím i kondenzaci vodních par na vnitřní stěně okna. Toto se mnohdy u jiných materiálů zaručit nedá. Dotyk se dřevem, i když je venku extrémně velký mráz , Vás o tom přesvědčí, protože rám vždy zůstane suchý a na dotek teplý. Euro okna Vám ušetří tepelnou energii a sníží tak náklady na vytápění.

Dřevo dýchá. Nasává vodní páry z okolního prostředí, ukládá je a zpětně vydává. Zajišťuje tak příjemné klima v obytném prostoru. Člověk vydá denně až 1,5 litru vlhkosti dýcháním. V případě dřeva nemá plíseň šanci. 

Vlastnosti

Zvuková izolace

Dřevěná okna díky své moderní konstrukci poskytují vynikající zvukovou izolaci dosahující optimálních hodnot zvukového útlumu - třída zvukové izolace 6 (maximálně je třída 7)

Dřevěná okna jsou vhodná dokonce i pro použití v hlukem silně zatížených oblastech.

Stabilita a pevnost

 • dřevěných oken je tvarová stabilita a pevnost materiálu vynikající u všech velikostí a tvarů. Okenní rámy se působením slunečního záření ohřívají až na 80°C. Na rozdíl od jiných materiálů to pro dřevo není žádný problém.
 • Dřevo má nejmenší součinitel dálkové roztažnosti ze všech okenních materiálů. Základem oken je kvalitní výběrové dřevo. Certifikované lepené třívrstvé lamely vysušené na 12 - 14 % vnitřní vlhkosti zaručují tvarovou stálost i při velmi náročných podmínkách, kterým jsou exteriérové výplně stavebních otvorů vystaveny. Nebezpečí netěsnosti v důsledku vysoké roztažnosti jiných materiálů nelze podceňovat. Může mít negativní vliv na těsnost oken. Následkem může být nedostatečná zvuková a tepelná izolace a špatná ochrana proti hustému a poryvovému dešti.
 • Díky své stabilitě je dřevo materiálem, který rovněž dobře odolává pokusům o vloupání. Dřevo umožňuje díky bezpečné statice neuvěřitelné množství konstrukčních řešení jak z hlediska tvarům tak i co do rozměrů, které oceňují stavebníci i architekti. Jedině dřevo je vhodné pro výrobu oken v tzv. rustikálním stylu pro rekonstrukci historických, památkově chráněných a stylových objektů.

Nová generace oken z dřevěných europrofilů přináší celou řadu výhod

 • nejlepší tepelně - izolační vlastnosti
 • eurookna netvoří tepelné mosty - nerosí se
 • dřevo má nízkou hmotnost
 • dřevo má vynikající pevnost
 • dřevěné dveře mají minimální roztažnost
 • vysoká tvarová stálost
 • eurookna mají dlouhou životnost
 • velká variabilita architektonických řešení
 • snadná údržba a opravitelnost
 • eurookna zdravá a ekologická po celé generace
 • jsou součást přírody i u nás doma
 • eurookna neelektrizují - nepřitahují nečistoty

Kvalita je samozřejmostí

Naše produkty pravidelně testujeme ve zkušební laboratoři. Jsme zapsáni také v programu zelená úsporám www.nzu2013.cz.